Blog Right Sidebar

By | 25 jula, 2020

Decode Trust – Konferencija 25 Jul 2020

  Kovid 19 pandemija uzrokovala je slom mnogih sistema, posebno u privredi i poslovnoj oblasti. Poslovne norme i uloge koje su decenijama olakšavale poslovanje bile su prekršene.Sada ništa nije pouzdano! Proizvodi se ne mogu isporučiti na vreme, ugovori su...