Single News

Decode Trust – Konferencija 25 Jul 2020

 

Kovid 19 pandemija uzrokovala je slom mnogih sistema, posebno u privredi i poslovnoj oblasti. Poslovne norme i uloge koje su decenijama olakšavale poslovanje bile su prekršene.Sada ništa nije pouzdano! Proizvodi se ne mogu isporučiti na vreme, ugovori su propadali, kompanije su pale ili zaustavljale rast.Međutim, i u ovom teškom vremenu, i dalje imamo vere jedni u druge. A mnogi poslovi se i dalje odvijaju i rade dobro.

https://trusteu.eventdove.com/

  • Related Tags: