The Necessity Of Defining a Global Positioning Strategy (GPS) For The Republic Of Serbia

Posted on 10. May 2014

EXPO 2010: Biti ili ne biti (tamo)

Šekspirovsko pitanje „Biti ili ne biti“ prisutan na Svetskoj izložbi u Šangaju ove godine za 190 zemalja i 20 međunarodnih institucija nije bilo teško. Svi su se odlučili za Biti, i to sa razlogom. Među njima i Srbija

Svetska izložba u Šangaju eXPo 2010, jedinstvena globalna ma- nifestacija koja po veličini uticaja u sferi kulture i ekonomije zauzima treće mesto na svetu, odmah nakon olimpijade i svetskog prvenstva u fudbalu, prvi put u svojoj dugoj istoriji (još od prve u londonu iz 1851.) organizovana je u kini i prvi put u jednoj zemlji u razvoju. Da li će 45 milijardi dolara uloženih u sveukupne investicije i predviđe- nih 70 miliona posetilaca opravda- ti uloženo ostaje da se vidi, no već sada, sa sigurnošću se može reći da svetska postavka raznolikosti i bogatstva svih naroda sveta ima nekoliko zanimljivih scena. Jedna od najznačajnijih je promotivna scena nacionalnih ekonomija.

Bolji grad, bolji život

U duhu slogana pod kojim se i odvi- ja svetska izložba, „bolji grad, bolji život“, skoro sve zemlje predstavile su svoja rešenja na temu održivog teritorijalnog razvoja, boljih uslova suživota na Planeti, informatičke i elektronske industrije kao i pitanja energetike koja bi morala dostojno pratiti sve ubrzaniji život i razvoj u svim delovima sveta. No, ni tu- rizam ni kultura nisu zaboravljeni na ovom putu. Postavke su omogućile sagledava- nje boljeg života kroz prizmu ur- bane istorije čovečanstva. kroz ra- zličite pod-tematske celine, eXPo 2010 ima za cilj da pruži smernice pravilnog razvoja budućih ili već formiranih gradova kao i rešenja za harmonizaciju urbanog stila života. srbija, sudeći po prvim reakci- jama posetilaca, dobija najvišu ocenu. srpski paviljon je smešten na evropskom trgu, uz paviljo- ne Španije, eU/belgije i Monaka. iako najmanji, sa 1.000 kvadratnih metara, svojim konceptom unu- trašnjeg uređenja predstavlja srbi- ju kao modernu evropsku državu koja čuva tradiciju, predstavljenu kroz pisano ćirilično pismo i ka- rakteristične zvuke za lokacije iz kojih potiču: tamburice iz banata, starogradske pesme, trube, kola, duhovna muzika sa kosova. spo- lja „obučena“ u motive šara pirot- skog ćilima po projektu arhitekte Natalije Miodragović, već prvog meseca uvrštena je od strane bri- tanskog lista Daily Mail među pet najatraktivnijih. Činjenica da nas je 8. juna posetio i 500.000. poseti- lac dovoljno govori da šest meseci koliko izložba traje imamo dovolj- no osnova da pokažemo sve svoje kulturne, turističke, ekonomske, sportske i ljudske potencijale. sajt napravljen u cilju uspešnijeg predstavljanja i informisanja svih zainteresovanih za nastup srbije na expo, www.serbiaexpo.rs, već do sada je posetilo više od milion ljudi. Posebna pažnja posvećena je ključnim mesečnim događajima kakvi su Nacionalni dan srbije (27. jun), mesec gradova srbije, mesec turizma, mesec investicija.

Obojeni muzikom regiona

Unutrašnjost našeg paviljona posvećena je kôdu grada. odabirom najautentičnijih elemenata srpskih gradova, planina, banja, sela, motiva i građana, svakog posetioca lagano uvodimo u svet srbije, da bi ga centralna pozicija gde su muzički cvetovi „obojeni“ muzikom regiona osvojila do kraja. vreme kao dimenzija od najvećeg značaja za život na zemlji, kako za pojedinca tako i za Planetu, posvećena je našem istaknutom naučniku Milutinu Milankoviću i njegovom univerzalnom kalendaru. a da je vremenska mašina pun pogodak, pokazuje broj fotografija kojim kinezi žele da obeleže posetu našem paviljonu.

Lobiranje u senci bambusa

Da je svaka zemlja došla s razlogom na eXPo, pokazuje i veoma živa atmosfera iza kulisa svetske izložbe. U duhu reči da je sve ono najbolje što je kina podarila svetu kroz organizaciju olimpijade, sada svet podario kini, i mi smo se spremili na pravi način. U želji da pokažemo najinteresantnije oblasti privlačenja direktnih stranih investicija u srbiju, prvenstveno u oblasti informatike, elektronike i autoindustrije, srbija je kineskim privrednicima premijerno predstavila elektronsku bazu projekata na web adresi: www.serbiabusinessnetwork.com tu se u četiri mape (mapa investicionih ulaganja, mapa strateških partnerstava, mapa proizvoda i usluga i mapa patenata) prezentuju konkretni projekti. Ujedno i konkretni pozivi da kineski privrednici krenu stopama Yto grupe, Huawei ili Dongfeng kompanija koje su već prisutne u srbiji. Udruženim snagama, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Srbije, uz aktivnu podršku Privredne komore srbije, Ministarstva zaštite životne sredine, regionalnih privrednih komora, viP vojvodine, turističke organizacije srbije i dru- gih institucija, ovakvom prezentacijom, srbiju čini interesantnim partnerom kineskoj privredi. Udruženja poslovnih žena kine i srbije tek treba da stupe na scenu, a sudeći po značaju koji kineske preduzetni- ce imaju u kini, sigurni smo da će i ovaj lobbying u senci dati rezultate. eXPo 2010 u Šangaju je od veli- kog značaja za kinu i njen među- narodni imidž, a nesumnjivo je da će učešće srbije otvoriti put za dalje jačanje tradicionalno dobrih odno- sa između dve zemlje i potvrdu strateškog partnerstva kroz razne oblike saradnje i dalje kineske in- vesticije u srbiju. i tako dok izrael lobira kod kine da se započne zajednička proizvodnja mikro-čipova - do sada nemoguće misije u kini, Francuska još sofi- sticiranijih nuklearnih postrojenja, Rusija novih energetskih aranžma- na, afrika za nove investicije u rudna i mineralna bogatstva, srbija se aktivno pozicionira u delu elektronske i autoindustrije. Činjenica je da najveća kineska investicija u evropi ove godine u oblasti infrastrukture, namenjena upravo izgradnji mosta u beogradu, budi nadu za uspešniju dugoročnu poslovnu saradnju srbije i kine. Dok se mnogi na svetskoj izložbi spremaju da što sadržajnije oboje svoj nastup u Šangaju, organizatori su već potpisali novi aranžman sa kolegama u italiji gde će se 2015. održati novi eXPo pod nazivom „Hrana za Planetu, energija za život“.